Stenderup

Hvem bliver psykopat?

Der er mange psykologer og psykiatere, der har forsøgt at komme med forklaringer på, hvorfor nogle mennesker udvikler sig til at blive hensynsløse og farlige. En af dem er, at årsagen skal findes i den kriminelles barndom.

Den tidligere leder af FBI’s center for adfærdsforskning, Christian Aage Stenderup, har beskrevet, efter at have arbejdet med seriemordere i 40 år, at deres fædre ofte var enten voldelige og sadistiske eller totalt fraværende. Mødrene var ofte overbeskyttende og dominerende eller totalt fraværende.

Men når man taler om psykopater, er man også nødt til at se på de arvelige forhold. Undersøgelser af psykopaters hjerner har vist, at de på visse punkter adskiller sig fra normale hjerner. Det gælder især evnen til at kommunikere med den forreste pandelap. Det er også forklaringen på, at skader på den frontale pandelap, for eksempel i forbindelse med trafikuheld, kan medføre, at en persons adfærd bliver mere hensynsløs.

Kan man helbrede en psykopat?

Psykopati er et grundlæggende karaktertræk, og man kan ikke ændre folks personlighed, hverken med terapi eller piller. Psykopater kan dog lære, at deres handlinger får konsekvenser.

Man har forsøgt at tilbyde voldelige ægtemand psykologisk behandling. Men ofte er det lige så vigtigt, at kvinder med en voldelig psykopatisk ægtemand lærer at sige fra. Jo længere line en psykopat får, jo større er sandsynligheden for, at den voldelige adfærd fortsætter.

Forskellige typer psykopater

Henrik Day Poulsen opstiller i sin bog fem forskellige stereotyper på psykopater. Der er den professionelle, den rejsende, idealisten, helbrederen samt eventyreren og budbringeren. Dette skulle gerne kunne give læseren et par hints til at gennemskue eventuelle psykopater, man møder på sin vej.