Larsen

Christian Larsen, Aage Stenderup og alle de andre

Vi kender alle sammen masser af eksempler på historier om bestialske forbrydelser og bizarre drab både fra filmens og virkelighedens verden. Lige fra Jack the Ripper, der huserede i 1800-tallets London og skar halsen over på prostituerede. Til vore dages Peter Lundin, der slog en mor og hendes to børn ihjel. Men hvad er det, der driver mennesker til at slå andre ihjel? Dette spørgsmål prøver vi at besvare.

Retspsykiater Henrik Day Poulsen har skrevet bogen ‘Psykopater, når mennesker bliver hensynsløse og farlige’. Han arbejder for Justitsministeriets Retspsykiatriske klinik, hvor han laver mentalundersøgelser af nogle af landets mest afvigende forbrydere.

Hvad er en psykopat?

Psykopater er kendetegnet ved at have et stort behov for kontrol og fokus på egen person. De er som regel ude af stand til at sætte sig ind i andre menneskers følelsesliv og behov. Det betyder, at en psykopat kan overskride grænser og opføre sig på måder, som almindelige mennesker vil finde uacceptable. Mange psykopater har desuden en fantastisk evne til at fralægge sig skyld og vil ofte prøve at charme sig ud af mange situationer.

Psykopater er ikke sindssyge. Det er man, hvis man har en manglende eller svigtende opfattelse af virkeligheden, for eksempel vrangforestillinger. Det har en psykopat ikke. Han ønsker blot at opbygge en verden af tilbedere, der retter sig efter hans ønsker. Derfor er der også godt fyldt op med psykopater rundt omkring i fængslerne, selvom man ikke nødvendigvis bliver kriminel, fordi man har psykopatiske træk i ens personlighed. En psykopats krav om fokus og tro på egen storhed samt trang til at tilfredsstille egne behov på bekostning af andre, kan nemlig drive ham til store forbrydelser.
11 tegn på psykopati

Vil gerne dominere og kontrollere situationer og mennesker

Har ofte urealistisk høje tanker om sig selv og sine evner

Føler ingen empati over for andre mennesker

Skaber ofte splid, bagtaler og lyver

Har ingen respekt for sociale normer

Har en svækket evne til at fastholde forbindelser med andre mennesker.

Har en lav frustrations- og aggressionstærskel og kan blive voldelig

Mangler evne til at lade sig påvirke af erfaringer, inklusiv straf

Tendens til at bortforklare, fralægge sig skyld og projicere dette ud i omgivelserne

Mangler ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser.
Er ude af stand til at føle skyld eller til at lære af erfaringer eller straf.

Andre psykopatiske tegn omfatter blandt andet tendens til at snylte på andre, kriminel adfærd, tendens til at misbruge alkohol og euforiserende stoffer, udbredt promiskuitet, overfladisk charme, overdrevent stort ego og urealistiske fremtidsplaner, spændingssøgende adfærd, tendens til let at kede sig samt risikosøgende adfærd.